Trainingen voor mediators en niet-mediators

Het Centrum voor Conflicthantering biedt diverse trainingen aan voor de overheid, voor mediators en niet-mediators.

Specialisatie overheidsmediator

Voor mediators die veel mediations doen met de overheid als partij, bieden wij de specialisatie overheidsmediator. Klik hier voor nadere informatie over deze training. 

Het CvC overheidsmediationmodel©

Veel organisaties willen dat medewerkers mediationvaardigheden inzetten om klagers en/of bezwaarmakers tegemoet te treden. Deze andere manier van werken is meer dan het aanleren van een set vaardigheden. In feite gaat het hier om een cultuurverandering.

Het Centrum voor Conflicthantering begeleidt bij de implementatie van mediation(vaardigheden) in uw organisatie. De voordelen hirvan zijn:
- deskundige begeleiding door zeer ervaren mediators
- een aanpak welke bestaat uit een combinatie van voorlichting, korte trainingen en workshops, en begeleiding en supervisie van de interne mediator in de initiële periode.

Cultuurtraject
Om mediation bij de overheid daadwerkelijk van de grond te krijgen, volstaat niet een korte training. Een andere manier van werken houdt namelijk een cultuurverandering in waarvoor nodig is dat een zorgvuldig gekozen strategie gevolgd wordt. Daarom heeft het Centrum voor Conflicthantering sinds enige tijd een modulair opgebouwd implementatietraject ontwikkeld. De goed op elkaar afgestemde modules ondersteunen verschillende afdelingen en doelgroepen bij het begrijpen en inzetten van dit nieuwe instrument. Overheidsorganisaties kunnen hieruit modulair kiezen wat zij zélf uitvoeren of wat zij uitbesteden aan het CVC, al naar gelang hun budget en wensen.

Voor effectieve invoering zijn de volgende stappen noodzakelijk of gewenst:

 1. Bewustwording van bestuur/ politieke functionarissen
 2. Kick-off/ startbijeenkomst
 3. Opleiden van interne mediators
 4. Meten = weten
 5. Bewustwording directie/ MTIntervisie en supervisie van (beginnende) interne mediators zodat de kans op eventuele ‘''missers'' zo klein mogelijk wordt;
 6. Voorlichting en communicatie intern en extern
 7. Vaardighedenworkshops, specifiek voor:
  Vakafdelingen
  Juridische ondersteuning
  Afdelingen bezwaar en beroep
 8. Borging in de organisatie
 9. Eventueel: train-the-trainerprogramma voor interne opleiders
 10. Projectleiding implementatie
 11. Ervaringen opdoen: de mogelijkheid tot ´meelopen´ aan de hand van ervaren mediators